students studyingLaureate International College video slideLaureate graphicgroup of studentsLaureate student activitiesLaureate beliefsLaureate studentsLaureate curriculumLaureate students halloweenLaureate pathways

Tại sao chọn Laureate?

Học tập hướng về tương lai . Chuyển hóa con người

Đội ngũ Giảng Viên Laureate luôn sẵn sàng chuẩn bị cho học sinh thành công trong học tập và cá nhân. Dưới sự lãnh đạo của Bev Ohashi, với nhiều năm kinh nghiệm là huấn luyện viên chính trong Hội Đồng Hiệu Trưởng Ontario (OPC), cựu Hiệu Trưởng các trường Trung Học Phổ Thông AY Jackson và Earl Haig, Cô đang dẫn dắt đội ngũ giáo viên và hoc sinh của chúng ta với trọng tâm học tập cá biệt, tiếng noi học sinh , và học tập dựa trên phương pháp khảo nghiệm thưc chất .

Chìa khóa dẫn đến sự thành công của học sinh là cung cấp các chương trình chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu cá nhân, đảm bảo hỗ trợ và chăm sóc, và cung cấp một đội ngũ giáo viên có trình độ chuẩn mực. Qua đó, học sinh Laureate sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu = vượt khó và đạt thành quả phát triển cá nhân và trong học tập.

Innovator graphic - coursesCác khóa học tín chỉ trung học

Laureate International College là một trường tư thục cung cấp các khóa học tín chỉ trung học Ontario để học sinh có được kết quả học tập cao và dẫn đến tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông của Ontario (OSSD).

Innovator graphic - tutoringDịch vụ gia sư

Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học dạy kèm cho bằng tiếng Anhh các bộ môn, Tiếng Anh, Toán, Kinh doanh, Khoa học, và Khoa Học Xã Hội. Tiếng Anh cho mục đích chương trình học thuật (EAP) là một chương trình tiếng Anh chuyên sâu cho việc chuẩn bị vào đại học / cao đẳng.

Mô hinh lớp học nhỏ

Học sinh sẽ được hưởng lợi ich trong mô hinh lớp học nhỏ trong một môi trường học tập hợp tác. Họ sẽ phát triển kỹ năng tư duy phán biện, kiến thức chuyên sâu và sự hiểu biết, và các kỹ năng phân tích. Mục tiêu của chúng tôi là để đảm bảo sự thành công của từng học sinh qua học phương pháp học tập tương tác, hợp tác bình đẳng, và hướng dẫn phân biệt. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập tích cực với các giáo viên trình độ, và sự tự tin , học sinh sẽ nỗ lực vượt kho” để đạt được đầy đủ tiềm năng của họ .

Các học sinh Laureate có thể được :

  • Các tín chi trung học trong các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học,
    Kinh doanh, Khoa học và Khoa học Xã Hội
  • đào tạo IELTS
  • Các giờ học phụ đạo
  • Chuẩn bị vào các trường Cao đẳng và Đại học

Sau khi hoàn thành các khóa học này, học sinh sẽ nhận biết rằng họ đã được chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo trong học tâp, cá nhân và phát triển trong nghành nghề chuyên môn của họ.

Laureate International College là một trường trung học tư nhân voi niềm tin vào trách nhiệm, su công bằng, và quan hệ đối tác cộng đồng trên toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp Laureate International College, cac ban sẽ là những công dân toàn cầu của thế kỷ 21 , là những con người đa ngôn ngữ, trải nghiệm rộng rãi, có khả năng tự hoc, ăn nói lưu loát , biêt hợp tác , có khả năng tư duy sâu sắc, đóng góp tich cực trong cộng đồng, và phát huy các phẩm chất tốt đẹp.

Xin vui lòng ghé thăm viewbook của chúng tôi để biết thêm chi tiết.