Home » Quan hệ đối tác

Quan hệ đối tác

Thông qua quan hệ đối tác, Laureate International College đã mở rộng cơ hội học tập kinh nghiệm quốc tế và chương trình giáo dục sau trung học. Những kết nối này góp phần làm tăng niềm tin rằng, Laureate International College luôn đạt tới các chuẩn cao trong giáo dục , đồng thơi công việc học tập cũng luôn được tích cực cải tiến

Laureate International College chia sẻ hợp tác với:

  • Homadorma
  • Trường Giang Môn Jingxian , Trung Quốc
  • Dịch vụ xuất nhập cảnh Kingsway
  • Nhóm Masami
  • Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Hứa hẹn
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Quốc tế Silong
  • Suzuka Jr. và Sr High School, Nhật Bản
  • Hội Đồng Giáo Dục Toronto
  • Viện Đại học Công nghệ Ontario (UOIT)

logos

Logos